18+ BeGambleAware

Privatumo Politika

Įsigaliojimo data: 2021-04-27

01. Įvadas

Sveiki atvykę į Casino10.

Casino10 („mes“ arba „mūsų“) valdo https://kazino10lietuva.com (toliau tekste – „Paslauga“).

Mūsų privatumo politika reglamentuoja jūsų apsilankymą https://kazino10lietuva.com ir paaiškina, kaip mes renkame, saugome ir kokiais būdais atskleidžiame informaciją, gautą jums naudojantis mūsų teikiama Paslauga.

Mes naudojame jūsų duomenis Paslaugai teikti ir tobulinti. Naudodamiesi Paslauga, jūs sutinkate su informacijos rinkimu ir naudojimu pagal šios Privatumo Politikos nuostatas. Jei šioje Privatumo Politikoje nenurodyta kitaip, sąvokos, vartojamos šioje Privatumo Politikoje, turi tas pačias reikšmes, kaip ir mūsų Taisyklėse ir Sąlygose.

Mūsų Taisyklės ir Sąlygos („Sąlygos“) reglamentuoja bet kokį naudojimąsi mūsų Paslauga ir kartu su Privatumo Politika sudaro jūsų susitarimą su mumis („Sutartis“).

02. Apibrėžimai

PASLAUGA reiškia https://kazino10lietuva.com svetainę, kurią valdo Casino10.

ASMENINIAI DUOMENYS reiškia duomenis apie gyvą asmenį, kurį galima identifikuoti iš tų duomenų (arba iš tų duomenų ir kitos informacijos, kurią mes turime arba kuri galimai ateityje pateks į mūsų duomenų bazę).

NAUDOJIMO DUOMENYS yra automatiškai surinkti duomenys, generuojami arba naudojant Paslaugą, arba iš pačios Paslaugos infrastruktūros (pavyzdžiui, apsilankymo puslapyje trukmė).

SLAPUKAI yra maži failai, saugomi jūsų įrenginyje (kompiuteryje ar mobiliajame įrenginyje).

DUOMENŲ VALDYTOJAS yra fizinis arba juridinis asmuo, kuris (vienas arba kartu su kitais asmenimis) nustato tikslus ir metodiką, kuriais remiantis yra ar turi būti tvarkomi bet kokie Asmens Duomenys. Pagal šioje Privatumo Politikoje nurodytus tikslus, mes esame jūsų duomenų Duomenų Valdytojas.

DUOMENŲ TVARKYTOJAI (ARBA PASLAUGŲ TEIKĖJAI) reiškia bet kurį fizinį arba juridinį asmenį, kuris duomenis tvarko Duomenų Valdytojo vardu. Siekdami kuo efektyviau apdoroti jūsų duomenis, mes galime naudoti įvairių Paslaugų Teikėjų paslaugas.

DUOMENŲ SUBJEKTAS yra bet kuris gyvas asmuo, kuris yra Asmens Duomenų subjektas.

VARTOTOJAS yra asmuo, naudojantis mūsų Paslaugą. Vartotojas atitinka Duomenų Subjektą, kuris yra Asmens Duomenų subjektas.

03. Informacijos rinkimas ir naudojimas

Mes renkame keletą skirtingų informacijos tipų įvairiais tikslais tam, kad galėtume jums teikti ir tobulinti savo Paslaugą.

04. Renkamų duomenų tipai

Asmeniniai duomenys

Kol naudojatės mūsų Paslauga, mes galime jūsų paprašyti pateikti mums tam tikrą asmens tapatybę identifikuojančią informaciją, kuri gali būti naudojama su jumis susisiekti arba jus identifikuoti („Asmens duomenys“). Asmens identifikavimo informacija gali apimti, tačiau neapsiriboja šiais duomenimis:

0.1. Elektroninio pašto adresas

0.2. Vardas ir pavardė

0.3. Telefono numeris

0.4. Adresas, Valstija, Provincija, Pašto kodas, Miestas

0.5. Slapukai ir Naudojimo Duomenys

Mes galime naudoti jūsų Asmens Duomenis norėdami su jumis susisiekti su naujienlaiškiais, rinkodaros ar reklamine medžiaga ir kita informacija, kuri gali jus dominti. Galite atsisakyti iš mūsų gauti bet kurį arba visus šiuos pranešimus paspaudę naujienlaiškių ir kitos informacijos prenumeravimo atšaukimo nuorodą.

Naudojimo duomenys

Mes taip pat galime rinkti informaciją, kurią siunčia jūsų naršyklė tuo metu, kai lankotės mūsų Paslaugos svetainėje arba kai naudojatės Paslauga mobiliojo įrenginio pagalba („Naudojimo Duomenys“).

Šie Naudojimo Duomenys gali apimti tokią informaciją, kaip jūsų kompiuterio interneto protokolo adresas (t.y. IP adresas), naršyklės tipas, naršyklės versija, mūsų Paslaugos puslapiai, kuriuos jūs lankėte, apsilankymo laikas ir data, laikas, praleistas tuose puslapiuose, unikalūs prietaisų identifikatoriai ir kiti diagnostiniai duomenys.

Kuomet naudojatės Paslauga per mobilųjį įrenginį, į šiuos Naudojimo Duomenis gali būti įtraukta tokia informacija, kaip naudojamo mobiliojo prietaiso tipas, jūsų mobiliojo įrenginio unikalus ID, jūsų mobiliojo įrenginio IP adresas, jūsų mobilioji operacinė sistema, mobiliosios interneto naršyklės tipas, kurį jūs naudojate, unikalūs įrenginio identifikatoriai ir kiti diagnostiniai duomenis.

Sekimo Slapukų Duomenys

Mes naudojame slapukus ir panašias stebėjimo technologijas tam, kad galėtume stebėti mūsų Paslaugos veiklą ir taip saugome tam tikrą informaciją.

Slapukai yra failai su nedideliu duomenų kiekiu, kuriame gali būti anoniminis unikalus identifikatorius. Slapukai yra siunčiami į jūsų naršyklę iš svetainės ir saugomi jūsų įrenginyje. Informacijai rinkti ir sekti bei mūsų paslaugoms tobulinti ir analizuoti naudojamos ir kitos stebėjimo technologijos, tokios kaip švyturiai (angl. beacons), žymos (angl. tags) ir skriptai (angl. scripts).

Galite nurodyti savo naršyklei atsisakyti visų slapukų arba nurodyti, kada slapukas yra siunčiamas. Tačiau, jei atsisakysite slapukų, yra galimybė, jog negalėsite naudoti kai kurių mūsų Paslaugos dalių.

Mūsų naudojamų Slapukų pavyzdžiai:

4.1. Sesijos Slapukai: Mes naudojame Sesijos Slapukus savo Paslaugai valdyti.

4.2. Pirmenybės Slapukai: Mes naudojame Pirmenybės Slapukus tam, kad prisimintume jūsų pasirinkimus ir įvairius nustatymus.

4.3. Saugos Slapukai: Mes naudojame Saugos Slapukus saugumo tikslais.

4.4. Reklaminiai Slapukai: Reklaminiai slapukai yra naudojami norint pateikti jums reklamas, kurios gali būti aktualios jums ir jūsų interesams.

Kiti Duomenys

Kol naudojatės mūsų Paslauga, mes taip pat galime rinkti šią toliau pateiktą informaciją: lytis, amžius, gimimo data, gimimo vieta, paso duomenys, pilietybė, gyvenamosios vietos registracija ir faktinis adresas, telefono numeris (darbo, mobilusis), išsilavinimo dokumentų detalės, kvalifikacija, profesinis pasiruošimas, darbo sutartys, konfidencialumo susitarimai, informacija apie priemokas ir kompensacijas, informacija apie šeimyninę padėtį, šeimos narius, socialinio draudimo (ar kito mokesčių mokėtojo identifikavimo) numeris, biuro vieta ir kiti duomenis.

05. Duomenų Naudojimas

„Casino10“ naudoja surinktus duomenis įvairiems tikslams:

0.1. tam, kad galėtume teikti ir palaikyti mūsų Paslaugą;

0.2. tam, kad galėtume pranešti jums apie bet kokius mūsų Paslaugos pakeitimus;

0.3. tam, kad galėtume leisti jums dalyvauti interaktyviose mūsų Paslaugos funkcijose, kai pasirenkate tai daryti;

0.4. tam, kad galėtume teikti klientų aptarnavimo paslaugas;

0.5. rinkti analizes ar vertingą informaciją tam, kad galėtume tobulinti savo Paslaugą;

0.6. tam, kad galėtume stebėti mūsų Paslaugos naudojimą;

0.7. tam, kad galėtume aptikti technines problemas, užkirsti joms kelią ir jas spręsti;

0.8. tam, kad galėtume vykdyti bet kurį kitą tikslą, kurį jūs mums suteikiate;

0.9. tam, kad galėtume vykdyti savo įsipareigojimus ir įgyvendinti mūsų teises, kylančias iš bet kokių tarp jūsų ir mūsų sudarytų sutarčių, įskaitant sąskaitų išrašymą ir išieškojimą;

0.10. tam, kad galėtume pateikti jums pranešimus apie jūsų paskyrą ir (arba) prenumeratą, įskaitant pranešimus apie galiojimo ir atnaujinimo terminus, el. pašto instrukcijas ir kt.;

0.11. tam, kad galėtume teikti jums naujienas, specialius pasiūlymus ir bendrą informaciją apie kitas mūsų siūlomas prekes, paslaugas ir renginius, panašius į tuos, kuriuos jau įsigijote ar apie kuriuos teiravotės, nebent jūs pasirinkote tokios informacijos negauti;

0.12. bet kokio kito būdo atveju, kurį mes galime atskleisti, kuomet pateikiate informaciją;

0.13. bet kokiu kitu tikslu su jūsų sutikimu.

06. Duomenų Saugojimas

Jūsų Asmens Duomenis saugosime tik tuomet, kai to reikia šioje Privatumo Politikoje nustatytais tikslais. Mes saugosime ir naudosime jūsų Asmens Duomenis tiek, kiek reikia mūsų teisiniams įsipareigojimams įvykdyti (pavyzdžiui, jei mums reikia saugoti jūsų duomenis tam, kad vykdytume galiojančius įstatymus), išspręsti ginčus ir vykdyti teisinius susitarimus bei politikas.

Mes taip pat saugosime Naudojimo Duomenis vidinės analizės tikslais. Naudojimo Duomenys paprastai saugomi trumpesnį laiką, išskyrus atvejus, kai šie duomenys naudojami saugumo stiprinimui ar mūsų Paslaugos funkcionalumui pagerinti, arba kai mes esame teisiškai įpareigoti saugoti šiuos duomenis ilgesnį laiko tarpą.

07. Duomenų Perdavimas

Jūsų informacija, įskaitant Asmens Duomenis, gali būti perduodama ir tvarkoma kompiuteriuose, esančiuose už jūsų valstijos, provincijos, šalies ar kitos vyriausybinės jurisdikcijos ribų, kur duomenų apsaugos įstatymai gali skirtis nuo jūsų jurisdikcijos.

Jei esate ne Maltoje ir nusprendėte pateikti mums savo informaciją, prašome atkreipti dėmesį į tai, kad mes duomenis, įskaitant Asmens Duomenis, perduodame Maltai ir juos tvarkome ten.

Jūsų sutikimas su šia Privatumo Politika, kurį seka informacijos pateikimas, reiškia jūsų sutikimą su tokiu Duomenų Perdavimu.

Casino10 imsis visų pagrįstai būtinų veiksmų tam, kad užtikrinti, jog jūsų duomenys yra tvarkomi saugiai ir laikantis šios Privatumo Politikos. Jūsų Asmens Duomenys nebus perduodami organizacijai ar šaliai, nebent ten būtų tinkama kontrolė, įskaitant jūsų duomenų ir kitos asmeninės informacijos apsaugojimą.

08. Duomenų atskleidimas

Mes galime atskleisti asmeninę informaciją, kurią renkame mes, arba kurią pateikiate jūs:

0.1. Atskleidimas Teisėsaugos Institucijoms.

Tam tikromis aplinkybėmis mes galime būti paprašyti atskleisti jūsų Asmens Duomenis, jei to reikalauja įstatymai, arba atsakydami į pagrįstus valdžios institucijų prašymus.

0.2. Verslo Sandoris.

Jūsų Asmens Duomenys gali būti perduodami, jei mes arba mūsų dukterinės įmonės dalyvauja susijungime, turto įsigijime arba pardavime.

0.3. Kiti atvejai. Mes taip pat galime atskleisti jūsų informaciją:

0.3.1. mūsų dukterinėms įmonėms ir bendrovės filialams;

0.3.2. rangovams, paslaugų teikėjams ir kitoms trečiosioms šalims, kurias naudojame savo verslui remti;

0.3.3. įvykdyti tikslą, kurį suteikiate jūs;

0.3.4. siekiant pridėti jūsų įmonės logotipą į mūsų svetainę;

0.3.5. bet kokiu kitu tikslu, kurį atskleidžiame, kai pateikiate informaciją;

0.3.6. su jūsų sutikimu bet kokiais kitais atvejais;

0.3.7. jei manome, kad atskleidimas yra būtinas ar tinkamas apsaugoti Bendrovės, mūsų klientų ar kitų teises, turtą ar saugumą.

09. Duomenų Saugumas

Jūsų duomenų saugumas mums yra itin svarbus, tačiau nepamirškite, kad joks perdavimo internetu ar elektroninės saugyklos būdas nėra 100% saugus. Nors mes siekiame naudoti komerciškai priimtinas priemones jūsų Asmens Duomenims apsaugoti, mes negalime garantuoti jų absoliutaus saugumo.

10. Paslaugų Teikėjai

Mes galime pasamdyti trečiųjų šalių įmones ir asmenis, kad palengvintų naudojimąsi mūsų Paslauga („Paslaugų teikėjai“), teiktų Paslaugą mūsų vardu, teiktų su Paslauga susijusias paslaugas arba padėtų mums analizuoti, kaip naudojama mūsų Paslauga.

Šios trečiosios šalys turi prieigą prie jūsų Asmens Duomenų tik tam, kad galėtų atlikti šias užduotis mūsų vardu ir yra įpareigotos jų neatskleisti bei nenaudoti jokiems kitiems tikslams.

11. Analizė

Mes galime naudoti trečiųjų šalių Paslaugų Teikėjus tam, kad galėtume stebėti ir analizuoti naudojimąsi mūsų Paslauga.

12. CI / CD įrankiai

Mes galime naudoti trečiųjų šalių Paslaugų Teikėjus tam, kad automatizuotume savo Paslaugos kūrimo procesą.

13. Reklama

Mes galime naudoti trečiųjų šalių Paslaugų Teikėjus tam, kad rodyti jums reklamas, kurios padės palaikyti ir prižiūrėti mūsų Paslaugą.

14. Pakartotinė Elgesio Rinkodara

Mes galime naudoti pakartotinės rinkodaros paslaugas norėdami reklamuotis trečiųjų šalių svetainėse po to, kai lankėtės mūsų Paslaugoje. Mes ir mūsų trečiųjų šalių tiekėjai naudoja slapukus informuoti, optimizuoti ir pateikti skelbimus atsižvelgiant į jūsų ankstesnius apsilankymus mūsų Paslaugoje.

15. Nuorodos į Kitas Svetaines

Mūsų Paslaugoje gali būti nuorodų į kitas, mūsų nevaldomas svetaines. Jei spustelėsite trečiosios šalies nuorodą, būsite nukreipti į tos trečiosios šalies svetainę. Mes itin rekomenduojame peržiūrėti kiekvienos lankomos svetainės Privatumo Politiką.

Mes visiškai negalime kontroliuoti ir neprisiimame jokios atsakomybės už trečiųjų šalių svetainių ar paslaugų turinį, privatumo politikas ar teikiamas paslaugas.

16. Vaikų Privatumas

Mūsų Paslaugos nėra skirtos vaikams iki 18 metų amžiaus („Vaikas“ ar „Vaikai“).

Mes sąmoningai nerenkame asmens identifikavimo informacijos iš Vaikų iki 18 metų amžiaus. Jei sužinosite, kad vaikas mums pateikė Asmens Duomenis, prašome su mumis susiekti. Jei sužinome, kad rinkome asmens duomenis iš Vaikų be patvirtinto tėvų sutikimo, imamės veiksmų tam, kad tą informaciją pašalintume iš savo serverių.

17. Nuorodos

Ši Privatumo Politika buvo sukurta naudojant nemokamą žiniatinklio programą PolicyMaker.io, skirtą aukštos kokybės teisiniams dokumentams kurti. „PolicyMaker“ internetinis privatumo politikos generatorius yra lengvas naudoti nemokamas įrankis, sukuriantis puikų svetainės, tinklaraščio, internetinės parduotuvės ar programos privatumo politikos šabloną.

18. Šios Privatumo Politikos Pakeitimai

Mes galime laikas nuo laiko atnaujinti savo Privatumo Politiką. Apie bet kokius pakeitimus pranešime jums paskelbdami naują Privatumo Politiką šiame puslapyje.

Mes informuosime jus el. paštu ir (arba) matomu pranešimu mūsų Paslaugoje, dar prieš įsigaliojant pakeitimams ir atnaujinant „įsigaliojimo datą“ šios Privatumo Politikos pradžioje.

Patariame periodiškai peržiūrėti šią Privatumo Politiką dėl bet kokių galimų pakeitimų. Šios Privatumo Politikos pakeitimai įsigalioja tada, kai jie paskelbiami šiame puslapyje.

19. Susisiekite su mumis

Jei turite klausimų, susijusių su šia Privatumo Politika, susisiekite su mumis el. paštu: [email protected].

#StandWithUkraine
We stand with people of Ukraine.
Russia is not “just” attacking the Ukraine people.
This is a war against democratic values, human rights and peace. We can make impact and help with our donations.
Cup
7bitCasino
star star star star star
56 balsų
€100 + 100 FS
Sveikinimo Premija
Sveikinimo Premija
€100 + 100 FS
56 balsų
Indėlių būdai
Sveikinimo Premija
€100 + 100 FS
29 balsų
Indėlių būdai
Sveikinimo Premija
€300
37 balsų
Indėlių būdai